]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/history - usr
Merge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
[linux-3.10.git] / usr /
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/paulu...
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of master.kernel.org:/pub/scm...
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/sam...
2005-08-10 Sam Ravnborgkconfig: move initramfs options to General Setup
2005-07-25 Sam Ravnborgkbuild: introduce Kbuild.include
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 master