]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/history - usr
Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
[linux-3.10.git] / usr /
2005-09-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2005-09-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-i2c manually
2005-09-08 Len BrownMerge linux-2.6 with linux-acpi-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-for-linus-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of /linux/kernel/git/airlied...
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/paulus/ppc64-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2005-08-10 Sam Ravnborgkconfig: move initramfs options to General Setup
2005-07-25 Sam Ravnborgkbuild: introduce Kbuild.include
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 master