cxgb3 - Fix dev->priv usage
[linux-3.10.git] / drivers / net / cxgb3 / sge.c
2007-08-31 Divy Le Raycxgb3 - Fix dev->priv usage
2007-07-22 Len BrownPull netlink into release branch
2007-07-22 Len BrownPull osi into release branch
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull throttle into release branch
2007-07-22 Len BrownPull misc into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull bugzilla-7880 into release branch
2007-07-22 Len BrownPull ec into release branch
2007-07-22 Len BrownPull sbs into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpi-debug into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpica into release branch
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-07-19 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-07-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'ioat-md-accel-for-linus' of git://lost...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-12 David S. MillerMerge /linux/kernel/git/holtmann/bluetooth-2.6
2007-07-11 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.23' into merge
2007-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-10 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-10 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/~dwmw2/battery-2.6
2007-07-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-09 Divy Le Raycxgb3 - sge page management
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-29 David S. MillerMerge /pub/scm/linux/kernel/git/vxy/lksctp-dev
2007-06-26 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-06-23 Len BrownPull now into release branch
2007-06-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-22 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-06-21 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-06-21 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-06-20 Divy Le Raycxgb3 - fix netpoll hanlder
2007-06-20 Divy Le Raycxgb3 - fix skb->dev dereference
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'juju' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-10 Len BrownPull thermal into release branch
2007-05-09 Russell KingMerge branches 'armv7', 'at91', 'misc' and 'omap' into...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'server-cluster-locking-api' of git:/...
2007-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of /linux/kernel/git/airlied...
2007-05-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-05-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-05-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-05-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/voyager-2.6
2007-05-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-05-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-05-01 Wim Van SebroeckMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-05-01 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-04-30 Tony LuckPull mem-attribute into release branch
2007-04-30 Tony LuckPull percpu-dtc into release branch
2007-04-30 Tony LuckPull error-inject into release branch
2007-04-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/jikos/hid
2007-04-30 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-2.6.22
2007-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-04-29 Len BrownPull sbs into release branch
2007-04-29 Len BrownPull dock into release branch
2007-04-29 Len BrownPull ec into release branch
2007-04-29 Len BrownPull thinkpad into release branch
2007-04-29 Len BrownPull asus into release branch
2007-04-27 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'e1000-fixes' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-04-27 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-04-26 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_copy_to_linear_data{_offset}
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_copy_from_linear_data{_offset}
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Convert skb->tail to sk_buff_data_t
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_transport_header(skb)
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce tcp_hdr(), remove skb->h.th
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_transport_offset()
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_reset_transport_header(skb)
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce ip_hdr(), remove skb->nh.iph
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_network_offset()
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_reset_network_header(skb)
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [SK_BUFF]: Introduce skb_reset_mac_header(skb)
2007-04-26 Arnaldo Carvalho... [ETH]: Make eth_type_trans set skb->dev like the other...
2007-04-23 Paul MackerrasMerge branch 'kconfig' of /linux/kernel/git/galak/power...
2007-04-12 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-2.6.22
2007-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.21' of /linux/kernel/git/davej...
2007-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-fixes' of git://git./linux/kerne...
2007-04-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.21' of /linux/kernel/git/davej...
2007-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2007-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-04-04 Divy Le Raycxgb3 - detect NIC only adapters
2007-03-23 David WoodhouseMerge git://git./linux/kernel/git/joern/misc
next