kbuild: full dependency check on asm-offsets.h
[linux-3.10.git] / arch / i386 / kernel / vsyscall-sigreturn.S
2005-09-09 Sam Ravnborgkbuild: full dependency check on asm-offsets.h
2005-09-08 Len BrownMerge linux-2.6 with linux-acpi-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-for-linus-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of /linux/kernel/git/airlied...
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge watchdog driver updates
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-mmc
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-serial
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2005-09-05 Roland McGrath[PATCH] i386: clean up vDSO alignment padding
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 master