]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/history - arch/i386/kernel/vsyscall-sigreturn.S
kbuild: full dependency check on asm-offsets.h
[linux-3.10.git] / arch / i386 / kernel / vsyscall-sigreturn.S
2005-09-09 Sam Ravnborgkbuild: full dependency check on asm-offsets.h
2005-09-08 Len BrownMerge linux-2.6 with linux-acpi-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/jejb...
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of master.kernel.org:/pub...
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/sam...
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge watchdog driver updates
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of master.kernel.org:/pub/scm...
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-mmc
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-serial
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem...
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem...
2005-09-05 Roland McGrath[PATCH] i386: clean up vDSO alignment padding
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 master