]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/blob - drivers/media/video/tda9887.c
[PATCH] fix u32 vs. pm_message_t in drivers/media
[linux-3.10.git] / drivers / media / video / tda9887.c
1 #include <linux/module.h>
2 #include <linux/moduleparam.h>
3 #include <linux/kernel.h>
4 #include <linux/i2c.h>
5 #include <linux/types.h>
6 #include <linux/videodev.h>
7 #include <linux/init.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/slab.h>
10 #include <linux/delay.h>
11
12 #include <media/audiochip.h>
13 #include <media/tuner.h>
14 #include <media/id.h>
15
16 /* Chips:
17    TDA9885 (PAL, NTSC)
18    TDA9886 (PAL, SECAM, NTSC)
19    TDA9887 (PAL, SECAM, NTSC, FM Radio)
20
21    found on:
22    - Pinnacle PCTV (Jul.2002 Version with MT2032, bttv)
23       TDA9887 (world), TDA9885 (USA)
24       Note: OP2 of tda988x must be set to 1, else MT2032 is disabled!
25    - KNC One TV-Station RDS (saa7134)
26 */
27
28
29 /* Addresses to scan */
30 static unsigned short normal_i2c[] = {
31         0x84 >>1,
32         0x86 >>1,
33         0x96 >>1,
34         I2C_CLIENT_END,
35 };
36 static unsigned short normal_i2c_range[] = {I2C_CLIENT_END,I2C_CLIENT_END};
37 I2C_CLIENT_INSMOD;
38
39 /* insmod options */
40 static unsigned int debug = 0;
41 module_param(debug, int, 0644);
42 MODULE_LICENSE("GPL");
43
44 /* ---------------------------------------------------------------------- */
45
46 #define UNSET       (-1U)
47 #define PREFIX      "tda9885/6/7: "
48 #define dprintk     if (debug) printk
49
50 struct tda9887 {
51         struct i2c_client  client;
52         v4l2_std_id        std;
53         unsigned int       radio;
54         unsigned int       config;
55         unsigned int       pinnacle_id;
56         unsigned int       using_v4l2;
57 };
58
59 struct tvnorm {
60         v4l2_std_id       std;
61         char              *name;
62         unsigned char     b;
63         unsigned char     c;
64         unsigned char     e;
65 };
66
67 static struct i2c_driver driver;
68 static struct i2c_client client_template;
69
70 /* ---------------------------------------------------------------------- */
71
72 //
73 // TDA defines
74 //
75
76 //// first reg (b)
77 #define cVideoTrapBypassOFF     0x00    // bit b0
78 #define cVideoTrapBypassON      0x01    // bit b0
79
80 #define cAutoMuteFmInactive     0x00    // bit b1
81 #define cAutoMuteFmActive       0x02    // bit b1
82
83 #define cIntercarrier           0x00    // bit b2
84 #define cQSS                    0x04    // bit b2
85
86 #define cPositiveAmTV           0x00    // bit b3:4
87 #define cFmRadio                0x08    // bit b3:4
88 #define cNegativeFmTV           0x10    // bit b3:4
89
90
91 #define cForcedMuteAudioON      0x20    // bit b5
92 #define cForcedMuteAudioOFF     0x00    // bit b5
93
94 #define cOutputPort1Active      0x00    // bit b6
95 #define cOutputPort1Inactive    0x40    // bit b6
96
97 #define cOutputPort2Active      0x00    // bit b7
98 #define cOutputPort2Inactive    0x80    // bit b7
99
100
101 //// second reg (c)
102 #define cDeemphasisOFF          0x00    // bit c5
103 #define cDeemphasisON           0x20    // bit c5
104
105 #define cDeemphasis75           0x00    // bit c6
106 #define cDeemphasis50           0x40    // bit c6
107
108 #define cAudioGain0             0x00    // bit c7
109 #define cAudioGain6             0x80    // bit c7
110
111
112 //// third reg (e)
113 #define cAudioIF_4_5             0x00    // bit e0:1
114 #define cAudioIF_5_5             0x01    // bit e0:1
115 #define cAudioIF_6_0             0x02    // bit e0:1
116 #define cAudioIF_6_5             0x03    // bit e0:1
117
118
119 #define cVideoIF_58_75           0x00    // bit e2:4
120 #define cVideoIF_45_75           0x04    // bit e2:4
121 #define cVideoIF_38_90           0x08    // bit e2:4
122 #define cVideoIF_38_00           0x0C    // bit e2:4
123 #define cVideoIF_33_90           0x10    // bit e2:4
124 #define cVideoIF_33_40           0x14    // bit e2:4
125 #define cRadioIF_45_75           0x18    // bit e2:4
126 #define cRadioIF_38_90           0x1C    // bit e2:4
127
128
129 #define cTunerGainNormal         0x00    // bit e5
130 #define cTunerGainLow            0x20    // bit e5
131
132 #define cGating_18               0x00    // bit e6
133 #define cGating_36               0x40    // bit e6
134
135 #define cAgcOutON                0x80    // bit e7
136 #define cAgcOutOFF               0x00    // bit e7
137
138 /* ---------------------------------------------------------------------- */
139
140 static struct tvnorm tvnorms[] = {
141         {
142                 .std   = V4L2_STD_PAL_BG,
143                 .name  = "PAL-BG",
144                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
145                            cQSS           ),
146                 .c     = ( cDeemphasisON  |
147                            cDeemphasis50  ),
148                 .e     = ( cAudioIF_5_5   |
149                            cVideoIF_38_90 ),
150         },{
151                 .std   = V4L2_STD_PAL_I,
152                 .name  = "PAL-I",
153                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
154                            cQSS           ),
155                 .c     = ( cDeemphasisON  |
156                            cDeemphasis50  ),
157                 .e     = ( cAudioIF_6_0   |
158                            cVideoIF_38_90 ),
159         },{
160                 .std   = V4L2_STD_PAL_DK,
161                 .name  = "PAL-DK",
162                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
163                            cQSS           ),
164                 .c     = ( cDeemphasisON  |
165                            cDeemphasis50  ),
166                 .e     = ( cAudioIF_6_5   |
167                            cVideoIF_38_00 ),
168         },{
169                 .std   = V4L2_STD_PAL_M | V4L2_STD_PAL_N,
170                 .name  = "PAL-M/N",
171                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
172                            cQSS           ),
173                 .c     = ( cDeemphasisON  |
174                            cDeemphasis75  ),
175                 .e     = ( cAudioIF_4_5   |
176                            cVideoIF_45_75 ),
177         },{
178                 .std   = V4L2_STD_SECAM_L,
179                 .name  = "SECAM-L",
180                 .b     = ( cPositiveAmTV  |
181                            cQSS           ),
182                 .e     = ( cAudioIF_6_5   |
183                            cVideoIF_38_90 ),
184         },{
185                 .std   = V4L2_STD_SECAM_DK,
186                 .name  = "SECAM-DK",
187                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
188                            cQSS           ),
189                 .c     = ( cDeemphasisON  |
190                            cDeemphasis50  ),
191                 .e     = ( cAudioIF_6_5   |
192                            cVideoIF_38_00 ),
193         },{
194                 .std   = V4L2_STD_NTSC_M,
195                 .name  = "NTSC-M",
196                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
197                            cQSS           ),
198                 .c     = ( cDeemphasisON  |
199                            cDeemphasis50  ),
200                 .e     = ( cGating_36     |
201                            cAudioIF_4_5   |
202                            cVideoIF_45_75 ),
203         },{
204                 .std   = V4L2_STD_NTSC_M_JP,
205                 .name  = "NTSC-JP",
206                 .b     = ( cNegativeFmTV  |
207                            cQSS           ),
208                 .c     = ( cDeemphasisON  |
209                            cDeemphasis50  ),
210                 .e     = ( cGating_36     |
211                            cAudioIF_4_5   |
212                            cVideoIF_58_75 ),
213         }
214 };
215
216 static struct tvnorm radio = {
217         .name = "radio",
218         .b    = ( cFmRadio       |
219                   cQSS           ),
220         .c    = ( cDeemphasisON  |
221                   cDeemphasis50  ),
222         .e    = ( cAudioIF_5_5   |
223                   cRadioIF_38_90 ),
224 };
225
226 /* ---------------------------------------------------------------------- */
227
228 static void dump_read_message(unsigned char *buf)
229 {
230         static char *afc[16] = {
231                 "- 12.5 kHz",
232                 "- 37.5 kHz",
233                 "- 62.5 kHz",
234                 "- 87.5 kHz",
235                 "-112.5 kHz",
236                 "-137.5 kHz",
237                 "-162.5 kHz",
238                 "-187.5 kHz [min]",
239                 "+187.5 kHz [max]",
240                 "+162.5 kHz",
241                 "+137.5 kHz",
242                 "+112.5 kHz",
243                 "+ 87.5 kHz",
244                 "+ 62.5 kHz",
245                 "+ 37.5 kHz",
246                 "+ 12.5 kHz",
247         };
248         printk(PREFIX "read: 0x%2x\n", buf[0]);
249         printk("  after power on : %s\n", (buf[0] & 0x01) ? "yes" : "no");
250         printk("  afc            : %s\n", afc[(buf[0] >> 1) & 0x0f]);
251         printk("  fmif level     : %s\n", (buf[0] & 0x20) ? "high" : "low");
252         printk("  afc window     : %s\n", (buf[0] & 0x40) ? "in" : "out");
253         printk("  vfi level      : %s\n", (buf[0] & 0x80) ? "high" : "low");
254 }
255
256 static void dump_write_message(unsigned char *buf)
257 {
258         static char *sound[4] = {
259                 "AM/TV",
260                 "FM/radio",
261                 "FM/TV",
262                 "FM/radio"
263         };
264         static char *adjust[32] = {
265                 "-16", "-15", "-14", "-13", "-12", "-11", "-10", "-9",
266                 "-8",  "-7",  "-6",  "-5",  "-4",  "-3",  "-2",  "-1",
267                 "0",   "+1",  "+2",  "+3",  "+4",  "+5",  "+6",  "+7",
268                 "+8",  "+9",  "+10", "+11", "+12", "+13", "+14", "+15"
269         };
270         static char *deemph[4] = {
271                 "no", "no", "75", "50"
272         };
273         static char *carrier[4] = {
274                 "4.5 MHz",
275                 "5.5 MHz",
276                 "6.0 MHz",
277                 "6.5 MHz / AM"
278         };
279         static char *vif[8] = {
280                 "58.75 MHz",
281                 "45.75 MHz",
282                 "38.9 MHz",
283                 "38.0 MHz",
284                 "33.9 MHz",
285                 "33.4 MHz",
286                 "45.75 MHz + pin13",
287                 "38.9 MHz + pin13",
288         };
289         static char *rif[4] = {
290                 "44 MHz",
291                 "52 MHz",
292                 "52 MHz",
293                 "44 MHz",
294         };
295
296         printk(PREFIX "write: byte B 0x%02x\n",buf[1]);
297         printk("  B0   video mode      : %s\n",
298                (buf[1] & 0x01) ? "video trap" : "sound trap");
299         printk("  B1   auto mute fm    : %s\n",
300                (buf[1] & 0x02) ? "yes" : "no");
301         printk("  B2   carrier mode    : %s\n",
302                (buf[1] & 0x04) ? "QSS" : "Intercarrier");
303         printk("  B3-4 tv sound/radio  : %s\n",
304                sound[(buf[1] & 0x18) >> 3]);
305         printk("  B5   force mute audio: %s\n",
306                (buf[1] & 0x20) ? "yes" : "no");
307         printk("  B6   output port 1   : %s\n",
308                (buf[1] & 0x40) ? "high (inactive)" : "low (active)");
309         printk("  B7   output port 2   : %s\n",
310                (buf[1] & 0x80) ? "high (inactive)" : "low (active)");
311
312         printk(PREFIX "write: byte C 0x%02x\n",buf[2]);
313         printk("  C0-4 top adjustment  : %s dB\n", adjust[buf[2] & 0x1f]);
314         printk("  C5-6 de-emphasis     : %s\n", deemph[(buf[2] & 0x60) >> 5]);
315         printk("  C7   audio gain      : %s\n",
316                (buf[2] & 0x80) ? "-6" : "0");
317
318         printk(PREFIX "write: byte E 0x%02x\n",buf[3]);
319         printk("  E0-1 sound carrier   : %s\n",
320                carrier[(buf[3] & 0x03)]);
321         printk("  E6   l pll ganting   : %s\n",
322                (buf[3] & 0x40) ? "36" : "13");
323
324         if (buf[1] & 0x08) {
325                 /* radio */
326                 printk("  E2-4 video if        : %s\n",
327                        rif[(buf[3] & 0x0c) >> 2]);
328                 printk("  E7   vif agc output  : %s\n",
329                        (buf[3] & 0x80)
330                        ? ((buf[3] & 0x10) ? "fm-agc radio" : "sif-agc radio")
331                        : "fm radio carrier afc");
332         } else {
333                 /* video */
334                 printk("  E2-4 video if        : %s\n",
335                        vif[(buf[3] & 0x1c) >> 2]);
336                 printk("  E5   tuner gain      : %s\n",
337                        (buf[3] & 0x80)
338                        ? ((buf[3] & 0x20) ? "external" : "normal")
339                        : ((buf[3] & 0x20) ? "minimum"  : "normal"));
340                 printk("  E7   vif agc output  : %s\n",
341                        (buf[3] & 0x80)
342                        ? ((buf[3] & 0x20)
343                           ? "pin3 port, pin22 vif agc out"
344                           : "pin22 port, pin3 vif acg ext in")
345                        : "pin3+pin22 port");
346         }
347         printk("--\n");
348 }
349
350 /* ---------------------------------------------------------------------- */
351
352 static int tda9887_set_tvnorm(struct tda9887 *t, char *buf)
353 {
354         struct tvnorm *norm = NULL;
355         int i;
356
357         if (t->radio) {
358                 norm = &radio;
359         } else {
360                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tvnorms); i++) {
361                         if (tvnorms[i].std & t->std) {
362                                 norm = tvnorms+i;
363                                 break;
364                         }
365                 }
366         }
367         if (NULL == norm) {
368                 dprintk(PREFIX "Oops: no tvnorm entry found\n");
369                 return -1;
370         }
371
372         dprintk(PREFIX "configure for: %s\n",norm->name);
373         buf[1] = norm->b;
374         buf[2] = norm->c;
375         buf[3] = norm->e;
376         return 0;
377 }
378
379 static unsigned int port1  = UNSET;
380 static unsigned int port2  = UNSET;
381 static unsigned int qss    = UNSET;
382 static unsigned int adjust = 0x10;
383 module_param(port1, int, 0644);
384 module_param(port2, int, 0644);
385 module_param(qss, int, 0644);
386 module_param(adjust, int, 0644);
387
388 static int tda9887_set_insmod(struct tda9887 *t, char *buf)
389 {
390         if (UNSET != port1) {
391                 if (port1)
392                         buf[1] |= cOutputPort1Inactive;
393                 else
394                         buf[1] &= ~cOutputPort1Inactive;
395         }
396         if (UNSET != port2) {
397                 if (port2)
398                         buf[1] |= cOutputPort2Inactive;
399                 else
400                         buf[1] &= ~cOutputPort2Inactive;
401         }
402
403         if (UNSET != qss) {
404                 if (qss)
405                         buf[1] |= cQSS;
406                 else
407                         buf[1] &= ~cQSS;
408         }
409
410         if (adjust >= 0x00 && adjust < 0x20)
411                 buf[2] |= adjust;
412         return 0;
413 }
414
415 static int tda9887_set_config(struct tda9887 *t, char *buf)
416 {
417         if (t->config & TDA9887_PORT1_ACTIVE)
418                 buf[1] &= ~cOutputPort1Inactive;
419         if (t->config & TDA9887_PORT1_INACTIVE)
420                 buf[1] |= cOutputPort1Inactive;
421         if (t->config & TDA9887_PORT2_ACTIVE)
422                 buf[1] &= ~cOutputPort2Inactive;
423         if (t->config & TDA9887_PORT2_INACTIVE)
424                 buf[1] |= cOutputPort2Inactive;
425
426         if (t->config & TDA9887_QSS)
427                 buf[1] |= cQSS;
428         if (t->config & TDA9887_INTERCARRIER)
429                 buf[1] &= ~cQSS;
430
431         if (t->config & TDA9887_AUTOMUTE)
432                 buf[1] |= cAutoMuteFmActive;
433         if (t->config & TDA9887_DEEMPHASIS_MASK) {
434                 buf[2] &= ~0x60;
435                 switch (t->config & TDA9887_DEEMPHASIS_MASK) {
436                 case TDA9887_DEEMPHASIS_NONE:
437                         buf[2] |= cDeemphasisOFF;
438                         break;
439                 case TDA9887_DEEMPHASIS_50:
440                         buf[2] |= cDeemphasisON | cDeemphasis50;
441                         break;
442                 case TDA9887_DEEMPHASIS_75:
443                         buf[2] |= cDeemphasisON | cDeemphasis75;
444                         break;
445                 }
446         }
447         return 0;
448 }
449
450 /* ---------------------------------------------------------------------- */
451
452 static int tda9887_set_pinnacle(struct tda9887 *t, char *buf)
453 {
454         unsigned int bCarrierMode = UNSET;
455
456         if (t->std & V4L2_STD_625_50) {
457                 if ((1 == t->pinnacle_id) || (7 == t->pinnacle_id)) {
458                         bCarrierMode = cIntercarrier;
459                 } else {
460                         bCarrierMode = cQSS;
461                 }
462         }
463         if (t->std & V4L2_STD_525_60) {
464                 if ((5 == t->pinnacle_id) || (6 == t->pinnacle_id)) {
465                         bCarrierMode = cIntercarrier;
466                 } else {
467                         bCarrierMode = cQSS;
468                 }
469         }
470
471         if (bCarrierMode != UNSET) {
472                 buf[1] &= ~0x04;
473                 buf[1] |= bCarrierMode;
474         }
475         return 0;
476 }
477
478 /* ---------------------------------------------------------------------- */
479
480 static char pal[] = "-";
481 module_param_string(pal, pal, 0644, sizeof(pal));
482 static char secam[] = "-";
483 module_param_string(secam, secam, 0644, sizeof(secam));
484
485 static int tda9887_fixup_std(struct tda9887 *t)
486 {
487         /* get more precise norm info from insmod option */
488         if ((t->std & V4L2_STD_PAL) == V4L2_STD_PAL) {
489                 switch (pal[0]) {
490                 case 'b':
491                 case 'B':
492                 case 'g':
493                 case 'G':
494                         dprintk(PREFIX "insmod fixup: PAL => PAL-BG\n");
495                         t->std = V4L2_STD_PAL_BG;
496                         break;
497                 case 'i':
498                 case 'I':
499                         dprintk(PREFIX "insmod fixup: PAL => PAL-I\n");
500                         t->std = V4L2_STD_PAL_I;
501                         break;
502                 case 'd':
503                 case 'D':
504                 case 'k':
505                 case 'K':
506                         dprintk(PREFIX "insmod fixup: PAL => PAL-DK\n");
507                         t->std = V4L2_STD_PAL_DK;
508                         break;
509                 }
510         }
511         if ((t->std & V4L2_STD_SECAM) == V4L2_STD_SECAM) {
512                 switch (secam[0]) {
513                 case 'd':
514                 case 'D':
515                 case 'k':
516                 case 'K':
517                         dprintk(PREFIX "insmod fixup: SECAM => SECAM-DK\n");
518                         t->std = V4L2_STD_SECAM_DK;
519                         break;
520                 case 'l':
521                 case 'L':
522                         dprintk(PREFIX "insmod fixup: SECAM => SECAM-L\n");
523                         t->std = V4L2_STD_SECAM_L;
524                         break;
525                 }
526         }
527         return 0;
528 }
529
530 static int tda9887_status(struct tda9887 *t)
531 {
532         unsigned char buf[1];
533         int rc;
534
535         memset(buf,0,sizeof(buf));
536         if (1 != (rc = i2c_master_recv(&t->client,buf,1)))
537                 printk(PREFIX "i2c i/o error: rc == %d (should be 1)\n",rc);
538         dump_read_message(buf);
539         return 0;
540 }
541
542 static int tda9887_configure(struct tda9887 *t)
543 {
544         unsigned char buf[4];
545         int rc;
546
547         memset(buf,0,sizeof(buf));
548         tda9887_set_tvnorm(t,buf);
549         buf[1] |= cOutputPort1Inactive;
550         buf[1] |= cOutputPort2Inactive;
551         if (UNSET != t->pinnacle_id) {
552                 tda9887_set_pinnacle(t,buf);
553         }
554         tda9887_set_config(t,buf);
555         tda9887_set_insmod(t,buf);
556
557 #if 0
558         /* This as-is breaks some cards, must be fixed in a
559          * card-specific way, probably using TDA9887_SET_CONFIG to
560          * turn on/off port2 */
561         if (t->std & V4L2_STD_SECAM_L) {
562                 /* secam fixup (FIXME: move this to tvnorms array?) */
563                 buf[1] &= ~cOutputPort2Inactive;
564         }
565 #endif
566
567         dprintk(PREFIX "writing: b=0x%02x c=0x%02x e=0x%02x\n",
568                 buf[1],buf[2],buf[3]);
569         if (debug > 1)
570                 dump_write_message(buf);
571
572         if (4 != (rc = i2c_master_send(&t->client,buf,4)))
573                 printk(PREFIX "i2c i/o error: rc == %d (should be 4)\n",rc);
574
575         if (debug > 2) {
576                 msleep_interruptible(1000);
577                 tda9887_status(t);
578         }
579         return 0;
580 }
581
582 /* ---------------------------------------------------------------------- */
583
584 static int tda9887_attach(struct i2c_adapter *adap, int addr, int kind)
585 {
586         struct tda9887 *t;
587
588         client_template.adapter = adap;
589         client_template.addr    = addr;
590
591         printk(PREFIX "chip found @ 0x%x\n", addr<<1);
592
593         if (NULL == (t = kmalloc(sizeof(*t), GFP_KERNEL)))
594                 return -ENOMEM;
595         memset(t,0,sizeof(*t));
596         t->client      = client_template;
597         t->std         = 0;
598         t->pinnacle_id = UNSET;
599         i2c_set_clientdata(&t->client, t);
600         i2c_attach_client(&t->client);
601
602         return 0;
603 }
604
605 static int tda9887_probe(struct i2c_adapter *adap)
606 {
607 #ifdef I2C_CLASS_TV_ANALOG
608         if (adap->class & I2C_CLASS_TV_ANALOG)
609                 return i2c_probe(adap, &addr_data, tda9887_attach);
610 #else
611         switch (adap->id) {
612         case I2C_ALGO_BIT | I2C_HW_B_BT848:
613         case I2C_ALGO_BIT | I2C_HW_B_RIVA:
614         case I2C_ALGO_SAA7134:
615                 return i2c_probe(adap, &addr_data, tda9887_attach);
616                 break;
617         }
618 #endif
619         return 0;
620 }
621
622 static int tda9887_detach(struct i2c_client *client)
623 {
624         struct tda9887 *t = i2c_get_clientdata(client);
625
626         i2c_detach_client(client);
627         kfree(t);
628         return 0;
629 }
630
631 #define SWITCH_V4L2     if (!t->using_v4l2 && debug) \
632                           printk(PREFIX "switching to v4l2\n"); \
633                           t->using_v4l2 = 1;
634 #define CHECK_V4L2      if (t->using_v4l2) { if (debug) \
635                           printk(PREFIX "ignore v4l1 call\n"); \
636                           return 0; }
637
638 static int
639 tda9887_command(struct i2c_client *client, unsigned int cmd, void *arg)
640 {
641         struct tda9887 *t = i2c_get_clientdata(client);
642
643         switch (cmd) {
644
645         /* --- configuration --- */
646         case AUDC_SET_RADIO:
647                 t->radio = 1;
648                 tda9887_configure(t);
649                 break;
650
651         case AUDC_CONFIG_PINNACLE:
652         {
653                 int *i = arg;
654
655                 t->pinnacle_id = *i;
656                 tda9887_configure(t);
657                 break;
658         }
659         case TDA9887_SET_CONFIG:
660         {
661                 int *i = arg;
662
663                 t->config = *i;
664                 tda9887_configure(t);
665                 break;
666         }
667         /* --- v4l ioctls --- */
668         /* take care: bttv does userspace copying, we'll get a
669            kernel pointer here... */
670         case VIDIOCSCHAN:
671         {
672                 static const v4l2_std_id map[] = {
673                         [ VIDEO_MODE_PAL   ] = V4L2_STD_PAL,
674                         [ VIDEO_MODE_NTSC  ] = V4L2_STD_NTSC_M,
675                         [ VIDEO_MODE_SECAM ] = V4L2_STD_SECAM,
676                         [ 4 /* bttv */     ] = V4L2_STD_PAL_M,
677                         [ 5 /* bttv */     ] = V4L2_STD_PAL_N,
678                         [ 6 /* bttv */     ] = V4L2_STD_NTSC_M_JP,
679                 };
680                 struct video_channel *vc = arg;
681
682                 CHECK_V4L2;
683                 t->radio = 0;
684                 if (vc->norm < ARRAY_SIZE(map))
685                         t->std = map[vc->norm];
686                 tda9887_fixup_std(t);
687                 tda9887_configure(t);
688                 break;
689         }
690         case VIDIOC_S_STD:
691         {
692                 v4l2_std_id *id = arg;
693
694                 SWITCH_V4L2;
695                 t->radio = 0;
696                 t->std   = *id;
697                 tda9887_fixup_std(t);
698                 tda9887_configure(t);
699                 break;
700         }
701         case VIDIOC_S_FREQUENCY:
702         {
703                 struct v4l2_frequency *f = arg;
704
705                 SWITCH_V4L2;
706                 if (V4L2_TUNER_ANALOG_TV == f->type) {
707                         if (t->radio == 0)
708                                 return 0;
709                         t->radio = 0;
710                 }
711                 if (V4L2_TUNER_RADIO == f->type) {
712                         if (t->radio == 1)
713                                 return 0;
714                         t->radio = 1;
715                 }
716                 tda9887_configure(t);
717                 break;
718         }
719         case VIDIOC_G_TUNER:
720         {
721                 static int AFC_BITS_2_kHz[] = {
722                         -12500,  -37500,  -62500,  -97500,
723                         -112500, -137500, -162500, -187500,
724                         187500,  162500,  137500,  112500,
725                         97500 ,  62500,   37500 ,  12500
726                 };
727                 struct v4l2_tuner* tuner = arg;
728
729                 if (t->radio) {
730                         __u8 reg = 0;
731                         tuner->afc=0;
732                         if (1 == i2c_master_recv(&t->client,&reg,1))
733                                 tuner->afc = AFC_BITS_2_kHz[(reg>>1)&0x0f];
734                 }
735                 break;
736         }
737         default:
738                 /* nothing */
739                 break;
740         }
741         return 0;
742 }
743
744 static int tda9887_suspend(struct device * dev, pm_message_t state, u32 level)
745 {
746         dprintk("tda9887: suspend\n");
747         return 0;
748 }
749
750 static int tda9887_resume(struct device * dev, u32 level)
751 {
752         struct i2c_client *c = container_of(dev, struct i2c_client, dev);
753         struct tda9887 *t = i2c_get_clientdata(c);
754
755         dprintk("tda9887: resume\n");
756         tda9887_configure(t);
757         return 0;
758 }
759
760 /* ----------------------------------------------------------------------- */
761
762 static struct i2c_driver driver = {
763         .owner          = THIS_MODULE,
764         .name           = "i2c tda9887 driver",
765         .id             = -1, /* FIXME */
766         .flags          = I2C_DF_NOTIFY,
767         .attach_adapter = tda9887_probe,
768         .detach_client  = tda9887_detach,
769         .command        = tda9887_command,
770         .driver = {
771                 .suspend = tda9887_suspend,
772                 .resume  = tda9887_resume,
773         },
774 };
775 static struct i2c_client client_template =
776 {
777         I2C_DEVNAME("tda9887"),
778         .flags     = I2C_CLIENT_ALLOW_USE,
779         .driver    = &driver,
780 };
781
782 static int __init tda9887_init_module(void)
783 {
784         return i2c_add_driver(&driver);
785 }
786
787 static void __exit tda9887_cleanup_module(void)
788 {
789         i2c_del_driver(&driver);
790 }
791
792 module_init(tda9887_init_module);
793 module_exit(tda9887_cleanup_module);
794
795 /*
796  * Overrides for Emacs so that we follow Linus's tabbing style.
797  * ---------------------------------------------------------------------------
798  * Local variables:
799  * c-basic-offset: 8
800  * End:
801  */