[ALSA] Remove xxx_t typedefs: VXdriver
[linux-2.6.git] / sound / pcmcia / vx / vxp_mixer.c
2006-01-03 Takashi Iwai[ALSA] Remove xxx_t typedefs: VXdriver
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2