[ALSA] PCMCIA sound devices shouldn't depend on ISA
[linux-2.6.git] / sound / pcmcia / Kconfig
2006-04-27 Erik Mouw[ALSA] PCMCIA sound devices shouldn't depend on ISA
2005-09-13 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/chrisw/lsm-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-i2c manually
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2005-08-29 Jeff GarzikMerge /spare/repo/linux-2.6/
2005-08-29 Jeff Garzik/spare/repo/libata-dev branch 'v2.6.13'
2005-08-29 Jeff Garzik/spare/repo/netdev-2.6 branch 'uli-tulip'
2005-08-29 Linus TorvaldsMerge HEAD from /home/rmk/linux-2.6-serial.git
2005-08-28 James Bottomleyfix mismerge in ll_rw_blk.c
2005-08-18 Dave JonesMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2005-08-17 Jeff GarzikMerge /spare/repo/linux-2.6/
2005-08-15 Len BrownMerge 'acpi-2.6.12' branch into to-akpm
2005-08-15 Len BrownMerge ../to-linus-stable/
2005-08-11 Len BrownMerge acpi-2.6.12 to-akpm
2005-08-10 Jeff GarzikMerge /spare/repo/linux-2.6/
2005-08-09 David WoodhouseMerge with /shiny/git/linux-2.6/.git
2005-08-05 Len Brown[ACPI] Merge acpi-2.6.12 branch into 2.6.13-rc3
2005-08-04 Len Brown/home/lenb/src/to-akpm branch 'acpi-2.6.12'
2005-08-04 Dave KleikampMerge with /home/shaggy/git/linus-clean/
2005-08-04 Len Brown/home/lenb/src/to-linus-stable branch 'acpi-2.6.12'
2005-08-03 Len Brown/home/lenb/src/to-linus branch 'acpi-2.6.12'
2005-08-03 Steve FrenchMerge ... /linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git
2005-07-30 Jeff Garzik/spare/repo/netdev-2.6 branch 'ieee80211'
2005-07-30 Jeff Garzik/spare/repo/netdev-2.6 branch 'master'
2005-07-30 Len Brownmerge 2.6.13-rc4 with ACPI's to-linus tree
2005-07-30 Dave AirlieMerge ../linux-2.6/
2005-07-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2005-07-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2005-07-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
2005-07-29 Linus TorvaldsMerge kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm-smp
2005-07-29 Linus TorvaldsMerge head 'upstream' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2005-07-28 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/perex/alsa
2005-07-28 Takashi Iwai[ALSA] Fix and clean-up of vxpocket driver
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2