[ALSA] Remove xxx_t typedefs: VXdriver
[linux-2.6.git] / sound / pci / vx222 / vx222.h
2006-01-03 Takashi Iwai[ALSA] Remove xxx_t typedefs: VXdriver
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2