[NetLabel]: add audit support for configuration changes
[linux-2.6.git] / net / netlabel / netlabel_kapi.c
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-mmc
2006-09-28 Russell KingMerge nommu branch
2006-09-27 Russell KingMerge /linux/kernel/git/tmlind/linux-omap-upstream...
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-26 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2006-09-25 Paul Moore[NetLabel]: correct improper handling of non-NetLabel...
2006-09-24 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-24 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2006-09-24 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-24 James BottomleyMerge mulgrave-w:git/linux-2.6
2006-09-24 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2006-09-24 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of /linux/kernel/git/perex/alsa
2006-09-23 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2006-09-23 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2006-09-22 Paul Moore[NetLabel]: core NetLabel subsystem