[DECNET]: Fix build after C99 netlink initializer change.
[linux-2.6.git] / net / decnet / netfilter /
2005-05-05 David WoodhouseMerge ... /linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git
2005-05-05 Linus TorvaldsMerge ... /linux/kernel/git/aegl/linux-2.6.git
2005-05-04 Linus TorvaldsMerge ... /linux/kernel/git/davem/net-2.6.git/
2005-05-03 David S. Miller[NETLINK]: Fix infinite loops in synchronous netlink...
2005-05-03 Herbert Xu[NETLINK]: Synchronous message processing.
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2