sh: remove support for sh73180 and solution engine 73180
[linux-2.6.git] / include / asm-sh / se73180.h
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull throttle into release branch
2007-07-22 Len BrownPull misc into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpi-debug into release branch
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-18 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-06-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/kyle/parisc-2.6
2007-06-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-13 Jeff GarzikMerge branch 'libertas-fixes' of git://git./linux/kerne...
2007-06-13 Jeff GarzikMerge branch 'libertas' of git://git./linux/kernel...
2007-06-12 David S. MillerMerge branch 'mac80211-fixes' of git://git./linux/kerne...
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-09 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-xtensa.org/kernel/xtensa-feed
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-06-07 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-06-04 Paul Mundtsh: Fix se73180 platform device registration.
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-10-22 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dwmw2/cafe-2.6
2006-10-21 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2006-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2006-10-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-10-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'master' of git://oak/home/sfr/kernels...
2006-10-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc
2006-10-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-10-01 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-10-01 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2006-10-01 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'intelfb-patches' of /linux/kernel/git...
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-mmc
2006-09-28 Steven WhitehouseMerge branch 'master' into gfs2
2006-09-27 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-27 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2006-09-27 Paul Mundtsh: Board updates for I/O routine rework.