Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris...
[linux-2.6.git] / fs / ecryptfs / keystore.c
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Chris MasonMerge branch 'integration' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2011-07-27 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel' of ssh:///linux/kernel/git...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/board' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/cross-platform' of git://git./linux...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/fixes2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/soc' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-olpc-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-core-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'staging-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'driver-core-next' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge 'akpm' patch series
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branches 'kbuild', 'packaging' and 'misc' of...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-build-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-22 Jiri KosinaMerge branches 'roccat', 'upstream' and 'wiimote' into...
2011-07-22 Jean Delvarefs: Merge split strings
2011-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'movieboard' of git://git./linux/kernel...
2011-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-05 Takashi IwaiMerge branch 'for-3.1' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-05 Takashi IwaiMerge branch 'for-3.0' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-04 Tony LindgrenMerge branch 'iommu-for-tony' of git://github.com/ohadb...
2011-07-01 Ingo MolnarMerge branch 'sched/core-v2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-01 Ingo MolnarMerge commit 'v3.0-rc5' into sched/core
2011-06-30 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-30 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-30 James MorrisMerge branch 'for-security' of git://git./linux/kernel...
2011-06-30 James MorrisMerge branch 'linus' into next
2011-06-30 Jens AxboeMerge branch 'for-3.0-important' of git://git.drbd...
2011-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-27 Roberto SassueCryptfs: added support for the encrypted key type
2011-06-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-23 Nicholas BellingerMerge tag 'v3.0-rc4' of /linux/kernel/git/torvalds...
2011-06-21 Konrad Rzeszutek... Merge branch 'stable/vga.support' into stable/drivers
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-17 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-16 Patrick McHardyMerge branch 'master' of /repos/git/net-next-2.6
2011-06-16 Ingo MolnarMerge branch 'tip/perf/core-2' of git://git./linux...
2011-06-14 James MorrisMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-10 Jiri KosinaMerge branch 'master' into for-next
2011-06-09 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/xen-swiotlb.bugfix' of git://git...
2011-06-09 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-09 Ingo MolnarMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-09 Benjamin HerrenschmidtMerge remote branch 'kumar/merge' into merge
2011-06-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-08 Ingo MolnarMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2011-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-radeon-fixes' of git://git./linux...
2011-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'kvm-updates/3.0' of git://git./virt/kvm/kvm
2011-06-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
2011-06-07 Michal MarekMerge commit 'v3.0-rc1' into kbuild/kbuild
2011-06-06 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-06 Mark BrownMerge branch 'for-3.0' into for-3.1
2011-06-06 Mark BrownMerge branch 'for-3.0' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-06 Takashi IwaiMerge branch 'fix/asoc' into for-linus
2011-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-04 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-06-03 Linus TorvaldsMerge branch 'rmobile-fixes-for-linus' of git://git...
2011-06-03 Ingo MolnarMerge branch 'perf/core' of ssh://k/linux/kernel/git...
2011-06-03 Ingo MolnarMerge commit 'v3.0-rc1' into perf/core
2011-06-03 Ingo MolnarMerge branch 'unlikely/sched' of git://git./linux/kerne...
2011-06-01 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/iommu-2.6
2011-06-01 David S. MillerMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-05-31 Paul MundtMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'pnfs-submit' of git://git.open-osd.org...
next