Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[linux-2.6.git] / drivers / staging / ath6kl / os / linux / ar6000_drv.c
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-28 Neil Hormannet: Audit drivers to identify those needing IFF_TX_SKB...
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Chris MasonMerge branch 'integration' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2011-07-27 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel' of ssh:///linux/kernel/git...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/board' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/cross-platform' of git://git./linux...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/fixes2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/soc' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org...
2011-07-26 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-olpc-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-core-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'staging-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-build-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-15 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-11 Linus TorvaldsMerge branch 'movieboard' of git://git./linux/kernel...
2011-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-05 Greg Kroah-HartmanMerge Linux 3.0-rc6 into staging-next
2011-07-05 Takashi IwaiMerge branch 'for-3.1' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-05 Takashi IwaiMerge branch 'for-3.0' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-04 Tony LindgrenMerge branch 'iommu-for-tony' of git://github.com/ohadb...
2011-06-30 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-30 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-30 Jens AxboeMerge branch 'for-3.0-important' of git://git.drbd...
2011-06-28 Kalle Valoath6kl: export firmware version to user space
2011-06-28 Kalle Valoath6kl: cache firmware
2011-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-24 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-23 Nicholas BellingerMerge tag 'v3.0-rc4' of /linux/kernel/git/torvalds...
2011-06-21 Konrad Rzeszutek... Merge branch 'stable/vga.support' into stable/drivers
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-17 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-16 Patrick McHardyMerge branch 'master' of /repos/git/net-next-2.6
2011-06-16 Ingo MolnarMerge branch 'tip/perf/core-2' of git://git./linux...
2011-06-14 James MorrisMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-09 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/xen-swiotlb.bugfix' of git://git...
2011-06-09 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-09 Ingo MolnarMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-08 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-08 Ingo MolnarMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-radeon-fixes' of git://git./linux...
2011-06-07 Michal MarekMerge commit 'v3.0-rc1' into kbuild/kbuild
2011-06-06 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-06 Mark BrownMerge branch 'for-3.0' into for-3.1
2011-06-06 Mark BrownMerge branch 'for-3.0' of git://git./linux/kernel/git...
2011-06-06 Takashi IwaiMerge branch 'fix/asoc' into for-linus
2011-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-06-04 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-06-03 Ingo MolnarMerge branch 'unlikely/sched' of git://git./linux/kerne...
2011-06-01 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/iommu-2.6
2011-06-01 David S. MillerMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'pnfs-submit' of git://git.open-osd.org...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.40' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-2.6.40' of git://git.linux-nfs...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'idle-release' of git://git./linux/kernel...
2011-05-29 Len BrownMerge branch 'ec-cleanup' into release
2011-05-29 Len BrownMerge branches 'acpica', 'aml-custom', 'bugzilla-16548...
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-28 Ingo MolnarMerge branch 'rcu/urgent' of git://git./linux/kernel...
2011-05-28 Grant LikelyMerge branch 'for_2.6.40/gpio-move' of git://git./linux...
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 John W. LinvilleMerge git://git./linux/kernel/git/linville/wireless...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'docs-move' of git://git./linux/kernel...
next