kdump: make elfcorehdr_addr independent of CONFIG_PROC_VMCORE
[linux-2.6.git] / arch / x86 / kernel / crash_dump_32.c
2008-10-20 Vivek Goyalkdump: make elfcorehdr_addr independent of CONFIG_PROC_...
2007-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-11-20 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-11-17 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-10-29 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-10-24 Jeff GarzikMerge branch 'upstream-jeff' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.24' of /linux/kernel/git/jwboyer...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2007-10-21 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of hera./linux/kernel/git/kyle...
2007-10-20 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-10-20 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge ssh:///linux/kernel/git/tglx/linux-2.6-x86
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mingo/linux-2.6-sched
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge ssh:///linux/kernel/git/tglx/linux-2.6-x86
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-10-19 Fernando Luis Vázq... kmap leak fix for x86_32 kdump
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'xen-upstream' of git://git./linux/kernel...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-10-16 Linus TorvaldsMerge ssh:///pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-10-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'locks' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-server-stable' of git://linux-nfs...
2007-10-14 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-10-14 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git.infradead.org/~dedek...
2007-10-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-13 Dave JonesDelete filenames in comments.
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh64-2.6
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-10-13 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-13 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-10-12 Russell KingMerge branches 'omap1-upstream' and 'omap2-upstream...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-fixes' of /linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'dmi-const' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'block-2.6.24' of git://git.kernel.dk...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel