uml: delete unused code
[linux-2.6.git] / arch / um / sys-i386 / bugs.c
2007-05-07 Jeff Dikeuml: delete unused code
2006-10-22 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dwmw2/cafe-2.6
2006-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2006-10-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'master' of git://oak/home/sfr/kernels...
2006-10-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc
2006-10-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-10-01 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'intelfb-patches' of /linux/kernel/git...
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-mmc
2006-09-28 Steven WhitehouseMerge branch 'master' into gfs2
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://one.firstfloor.org...
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/driver-2.6
2006-09-26 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-26 Jeff Dike[PATCH] uml: Use ARRAY_SIZE more assiduously
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2