uml: delete unused code
[linux-2.6.git] / arch / um / os-Linux / helper.c
2007-05-07 Jeff Dikeuml: delete unused code
2007-02-03 Len BrownPull video into test branch
2006-12-20 Len BrownPull bugfix into test branch
2006-12-20 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-16 Len BrownPull style into test branch
2006-12-16 Len BrownPull bugfix into test branch
2006-12-16 Len BrownPull trivial into test branch
2006-12-16 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-16 Len BrownPull button into test branch
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-08 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2006-12-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2006-12-05 David HowellsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-12-04 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-linus
2006-12-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2006-12-01 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-11-30 Wim Van SebroeckMerge ../linux-2.6-watchdog-mm
2006-11-30 Jeff GarzikMerge branch 'upstream-fixes' of git://git./linux/kerne...
2006-11-28 Andi KleenMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-11-25 Paolo 'Blaisorblad... [PATCH] uml: make execvp safe for our usage
2006-11-22 James BottomleyMerge ../scsi-rc-fixes-2.6
2006-11-05 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2006-10-26 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2006-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2006-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-10-23 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2006-10-22 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dwmw2/cafe-2.6
2006-10-21 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2006-10-21 Jeff GarzikMerge branch 'upstream-fixes' of git://git./linux/kerne...
2006-10-21 Jeff GarzikMerge tag 'jg-20061012-00' of git://electric-eye.fr...
2006-10-21 Jeff GarzikMerge branch 'we21-fix' of git://git./linux/kernel...
2006-10-21 Linus TorvaldsMerge branch 'splice' of git://brick.kernel.dk/data...
2006-10-21 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-10-20 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2006-10-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2006-10-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
2006-10-20 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2006-10-20 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2006-10-20 Paolo 'Blaisorblad... [PATCH] uml: cleanup run_helper() API to fix a leak
2006-10-20 Paolo 'Blaisorblad... [PATCH] uml: code convention cleanup of a file
2006-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2006-10-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2006-10-04 Paul MackerrasMerge branch 'master' of git://oak/home/sfr/kernels...
2006-10-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc
2006-10-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-10-01 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2006-09-30 Linus TorvaldsMerge branch 'intelfb-patches' of /linux/kernel/git...
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2006-09-28 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-mmc
2006-09-28 Steven WhitehouseMerge branch 'master' into gfs2
2006-09-27 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://one.firstfloor.org...
2006-09-26 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/driver-2.6
2006-09-26 Jeff GarzikMerge branch 'master' into upstream
2006-09-26 Jeff Dike[PATCH] uml: Fix handling of failed execs of helpers
2006-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'i915fb' of git://git./linux/kernel/git...
2006-06-16 Len BrownPull bugzilla-5737 into release branch
2006-06-16 Len BrownPull acpi_bus_register_driver into release branch
2006-06-15 Len BrownPull bugzilla-5452 into release branch
2006-06-15 Len BrownPull bugzilla-5653 into release branch
2006-06-15 Len BrownPull trivial into release branch
2006-06-15 Len BrownPull novell-bugzilla-156426 into release branch
2006-06-15 Len BrownPull trivial1 into release branch
2006-06-15 Len BrownPull pnpacpi into release branch
2006-06-15 Len BrownPull motherboard into release branch
2006-06-15 Len BrownPull Kconfig into release branch
2006-06-15 Len BrownPull ec into release branch
2006-06-15 Len BrownPull cpu-hotplug into release branch
2006-06-15 Len BrownPull address_range into release branch
2006-06-15 Len BrownPull acpica into release branch
2006-04-29 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2006-04-22 Paul MackerrasMerge branch 'for_paulus' of /linux/kernel/git/galak...
2006-04-22 Paul MackerrasMerge branch 'misc' of /linux/kernel/git/galak/powerpc...
2006-04-21 Steven WhitehouseMerge branch 'master'
2006-04-18 Dave JonesMerge ../linus
2006-04-18 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2006-04-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc-merge
2006-04-15 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2006-04-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2006-04-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2006-04-12 Jeff GarzikMerge branch 'master'
2006-04-12 Jeff GarzikMerge branch 'upstream'
2006-04-12 Jeff GarzikMerge branch 'upstream'
2006-04-11 Jeff GarzikMerge branch 'master'
2006-04-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2006-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2006-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'splice' of git://brick.kernel.dk/data...
2006-04-11 Paolo 'Blaisorblad... [PATCH] uml: fix hang on run_helper() failure on uml_net
2006-03-21 Tony LuckPull bsp-removal into release branch
2006-02-21 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2006-02-14 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2006-02-02 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-02-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2006-02-01 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/x86
2006-02-01 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
next