[PATCH] uml: UML/i386 cmpxchg fix
[linux-2.6.git] / arch / um / Kconfig.i386
2005-09-17 Jeff Dike[PATCH] uml: UML/i386 cmpxchg fix
2005-09-13 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/chrisw/lsm-2.6
2005-09-13 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/dwmw2/audit-2.6
2005-09-11 Tony LuckPull sn-features into release branch
2005-09-11 Tony LuckPull sim-fixes into release branch
2005-09-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' from /.../shaggy/jfs-2.6 manually
2005-09-10 Dmitry TorokhovManual merge with Linus
2005-09-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2005-09-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-i2c manually
2005-09-08 Len BrownMerge linux-2.6 with linux-acpi-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-for-linus-2.6
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of /linux/kernel/git/airlied...
2005-09-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-06 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge watchdog driver updates
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-mmc
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-serial
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2005-09-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
2005-09-05 Jeff Dike[PATCH] uml: Rename Kconfig files to be like the other...