Remove obsolete #include <linux/config.h>
[linux-2.6.git] / arch / sh / boards / mpc1211 / setup.c
2006-06-30 Jörn EngelRemove obsolete #include <linux/config.h>
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/gregkh/devfs-2.6
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2006-06-29 Dave JonesMerge ../linus
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/perex/alsa
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/kyle/parisc-2.6
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2006-06-29 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/pci-2.6
2006-06-29 Ingo Molnar[PATCH] genirq: rename desc->handler to desc->chip
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2