KVM: s390: Fix instruction naming for lctlg
[linux-2.6.git] / arch / s390 / kvm / intercept.c
2008-07-27 Christian BorntraegerKVM: s390: Fix instruction naming for lctlg
2008-07-11 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-07-10 Russell KingMerge branches 'at91', 'dyntick', 'ep93xx', 'iop',...
2008-07-03 Russell KingMerge branch 'fb' into devel
2008-05-20 Jiri KosinaMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-19 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-05-19 Lachlan McIlroyMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-05-17 Russell KingMerge branch 'omap-fixes' of git://git./linux/kernel...
2008-05-17 Russell KingMerge branch 'sa1100'
2008-05-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-05-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-05-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-09 Russell KingMerge branch 'for-rmk' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2008-05-07 Russell KingMerge branch 'irq-fix' of git://modarm9.com/gitsrc...
2008-05-07 Christian Borntraeger[S390] s390-kvm: leave sie context on work. Removes...
2008-05-06 Jiri KosinaMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-03 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2008-05-01 David S. MillerMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/linville...
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-30 Len BrownMerge branches 'release', 'acpica', 'bugzilla-10224...
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-30 Paul MackerrasMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/jk/spufs
2008-04-29 Russell KingMerge branch 'orion-fixes2'
2008-04-29 Russell KingMerge branches 'pxa' and 'orion-fixes1'
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/tglx/linux-2.6-hrt
2008-04-28 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-04-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2008-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'kvm-updates-2.6.26' of git://git./linux...
2008-04-27 Christian BorntraegerKVM: s390: intercepts for diagnose instructions
2008-04-27 Christian BorntraegerKVM: s390: interprocessor communication via sigp
2008-04-27 Christian BorntraegerKVM: s390: intercepts for privileged instructions
2008-04-27 Carsten OtteKVM: s390: interrupt subsystem, cpu timer, waitpsw
2008-04-27 Christian BorntraegerKVM: s390: sie intercept handling