Blackfin arch: ptrace - make sure PT_ORIG_R0 and PT_ORIG_P0 offsets are declared
[linux-2.6.git] / arch / blackfin / kernel / asm-offsets.c
2008-10-09 Mike FrysingerBlackfin arch: ptrace - make sure PT_ORIG_R0 and PT_ORI...
2008-07-29 Anton VorontsovMerge branch 'master' of /home/cbou/linux-2.6
2008-07-11 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-07-10 Russell KingMerge branches 'at91', 'dyntick', 'ep93xx', 'iop',...
2008-07-03 Russell KingMerge branch 'fb' into devel
2008-05-20 Jiri KosinaMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-19 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-05-19 Lachlan McIlroyMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-05-17 Russell KingMerge branch 'omap-fixes' of git://git./linux/kernel...
2008-05-17 Russell KingMerge branch 'sa1100'
2008-05-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-05-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-05-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2008-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-09 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.26' of /linux/kernel/git/jwboyer...
2008-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-07 Russell KingMerge branch 'irq-fix' of git://modarm9.com/gitsrc...
2008-05-07 Bernd Schmidt[Blackfin] arch: Delete unused (copied from m68k) entri...
2008-05-06 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-05-06 Jeff GarzikMerge branch 'for-2.6.26' of git://git.farnsworth.org...
2008-05-06 Jiri KosinaMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-05-03 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2008-05-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/paulus/powerpc
2008-05-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2008-05-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://linux-m32r.org/git...
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2008-05-01 David S. MillerMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/linville...
2008-05-01 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'audit.b50' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davej/cpufreq
2008-04-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2008-04-29 Christoph Lameterblackfin: use kbuild.h instead of defining macros in...
2007-07-23 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-22 Len BrownPull netlink into release branch
2007-07-22 Len BrownPull osi into release branch
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull throttle into release branch
2007-07-22 Len BrownPull misc into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull bugzilla-7880 into release branch
2007-07-22 Len BrownPull ec into release branch
2007-07-22 Len BrownPull sbs into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpi-debug into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpica into release branch
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-07-19 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of ssh:///linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-07-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-07-15 David S. MillerMerge /pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-07-15 David S. MillerMerge branch 'upstream-davem' of /linux/kernel/git...
2007-07-13 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'ioat-md-accel-for-linus' of git://lost...
2007-07-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mingo/linux-2.6-sched
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/pci-2.6
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/driver-2.6
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/cooloney/blackfin-2.6
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-12 Mike FrysingerBlackfin arch: cleanup warnings from checkpatch --...
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of ssh:///linux/kernel/git/mcheha...
next