kbuild: fix make clean after mismerge
[linux-2.6.git] / Makefile
2009-12-12 Michal Marekkbuild: fix make clean after mismerge
2009-12-12 Michal Marekkbuild: generate modules.builtin
2009-12-12 Michal Marekkbuild: create include/generated in silentoldconfig
2009-12-12 Wenji HuangKbuild: clean up marker
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: move utsrelease.h to include/generated
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: move autoconf.h to include/generated
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: drop include/asm
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: do not check for include/asm-$ARCH
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: drop include2/ used for O=... builds
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: move asm-offsets.h to include/generated
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: move bounds.h to include/generated
2009-12-12 Sam Ravnborgkbuild: search arch/$ARCH/include before include/
2009-12-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/arnd/asm-generic
2009-12-12 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://codeaurora.org/quic...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-nouveau-pony' of git://git./linux...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'bugfix' of git://git./linux/kernel/git...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'xen/fbdev' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/ubifs-2.6
2009-12-10 Ingo MolnarMerge branch 'amd-iommu/fixes' of git://git./linux...
2009-12-10 Dave AirlieMerge remote branch 'anholt/drm-intel-next' into drm...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'acpica' of git://git./linux/kernel/git...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 's3c24xx-updates' of git://git.fluff.org...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/ide-next-2.6
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'davinci-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-09 Takashi IwaiMerge branch 'topic/asoc' into for-linus
2009-12-09 Takashi IwaiMerge branch 'topic/hda' into for-linus
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'bkl-arch-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'bkl-drivers-for-linus' of git://git....
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'bkl-core-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'reiserfs/kill-bkl' of git://git./linux...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branches 'timers-for-linus-ntp' and 'irq-core...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-for-linus-urgent' of git://git...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-for-linus-hpet' of git://git....
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-xen-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-setup-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-reboot-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-process-for-linus' of git://git....
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-pat-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-mm-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-microcode-for-linus' of git://git...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-entry-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.33' of git://git.kernel.dk/linux...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-for-linus' of git://git./linux/kerne...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'kvm-updates/2.6.33' of git://git./virt...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-next-2.6
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'next-devicetree' of git://git.secretlab...
2009-12-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/ebiederm/sysctl-2.6
2009-12-08 Dave AirlieMerge remote branch 'korg/drm-radeon-dp' into drm-linus
2009-12-08 Dave AirlieMerge remote branch 'korg/drm-radeon-next' into drm...
2009-12-08 Dave AirlieMerge remote branch 'anholt/drm-intel-next' into drm...
2009-12-08 Dave AirlieMerge branch 'drm-core-next' into drm-linus
2009-12-07 Dave AirlieMerge remote branch 'origin/drm-core-next' into test
2009-12-07 Jiri KosinaMerge branch 'for-next' into for-linus
2009-12-07 Jiri KosinaMerge branches 'bkl-removal', 'upstream' and 'upstream...
2009-12-07 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/urgent
2009-12-06 Russell KingMerge branch 'sa1100' into devel
2009-12-06 Russell KingMerge branch 'for-lak' of git://git.linuxtogo.org/home...
2009-12-06 Rafael J. WysockiMerge branch 'master' into for-linus
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-debug-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cpu-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cleanups-for-linus' of git://git...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-asm-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-apic-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-core-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-core-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 David S. MillerMerge branch 'master' of /home/davem/src/GIT/linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'tracing-core-for-linus' of git://git...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'tracing-fixes-for-linus' of git://git...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-core-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-softlockup-for-linus' of git://git...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-signal-for-linus' of git://git....
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-rcu-for-linus' of git://git./linux...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-printk-for-linus' of git://git....
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-locking-for-linus' of git://git...
2009-12-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core-ipi-for-linus' of git://git./linux...
next