[SCSI] mpt fusion: remove redundant memset
[linux-2.6.git] / Makefile
2007-08-13 Linus TorvaldsLinux 2.6.23-rc3
2007-08-12 Len BrownPull sbs into release branch
2007-08-12 Len BrownPull ec into release branch
2007-08-12 Len BrownPull bugzilla-8768 into release branch
2007-08-12 Len BrownPull bugzilla-3774 into release branch
2007-08-12 Len Brownpull asus sony thinkpad into release branch
2007-08-07 Jeff GarzikMerge branch 'r8169-for-jeff-20070806' of git://electri...
2007-08-07 Jeff GarzikMerge branch 'ucc_geth' of /linux/kernel/git/leo/fsl...
2007-08-07 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-08-04 Linus TorvaldsLinux 2.6.23-rc2
2007-08-03 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2007-08-01 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-31 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6.23
2007-07-30 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-07-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/cooloney...
2007-07-29 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-26 Paul MackerrasMerge branch 'fixes-2.6.23' of /linux/kernel/git/galak...
2007-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-07-25 Roland McGrathkbuild: use LDFLAGS_MODULE only for .ko links
2007-07-25 Len BrownPull d-states into release branch
2007-07-22 Linus TorvaldsLinux 2.6.23-rc1
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-07-22 Len BrownPull netlink into release branch
2007-07-22 Len BrownPull osi into release branch
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull throttle into release branch
2007-07-22 Len BrownPull misc into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull bugzilla-7880 into release branch
2007-07-22 Len BrownPull ec into release branch
2007-07-22 Len BrownPull sbs into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpi-debug into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpica into release branch
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-20 Tony LuckPull ia64-clocksource into release branch
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-19 Tony LuckPull vector-domain into release branch
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-07-19 Roland McGrathUse --build-id ld option
2007-07-19 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-17 Adrian Bunkkbuild: use -fno-optimize-sibling-calls unconditionally
2007-07-17 Aneesh Kumar K.Vkbuild: fix the warning when running make tags
2007-07-17 Sam Ravnborgkbuild: do section mismatch check on full vmlinux
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of ssh:///linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mingo/linux-2.6-sched
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'bsg' of git://git.kernel.dk/data/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/data...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-07-16 Dave JonesAdd -Werror-implicit-function-declaration
2007-07-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-07-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-07-11 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.23' into merge
2007-07-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-08 Linus TorvaldsLinux 2.6.22
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2007-07-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-02 Jeff GarzikMerge branch 'for_linus' of /linux/kernel/git/galak...
2007-07-02 Jeff GarzikMerge branch 'libertas-fixes' of git://git./linux/kerne...
2007-07-01 Linus TorvaldsLinux 2.6.22-rc7
2007-06-29 David S. MillerMerge /pub/scm/linux/kernel/git/vxy/lksctp-dev
2007-06-26 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-06-24 Linus TorvaldsLinus 2.6.22-rc6
2007-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-19 Tim ShimminMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-06-18 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-06-17 Linus TorvaldsLinux 2.6.22-rc5
2007-06-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/kyle/parisc-2.6
2007-06-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-06-11 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/agpgart
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-xtensa.org/kernel/xtensa-feed
2007-06-08 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-06-07 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-06-05 Linus TorvaldsLinux 2.6.22-rc4
2007-06-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-05-31 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
next