Merge commit 'v2.6.28-rc9' into next
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 20 Dec 2008 09:54:54 +0000 (04:54 -0500)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 20 Dec 2008 09:54:54 +0000 (04:54 -0500)
commit93b8eef1c098efbea2f1fc0be7e3c681f259a7e7
tree462cc8c2bc07bbc825dab2a200891a28d8643329
parenta2d781fc8d9b16113dd9440107d73c0f21d7cbef
parent929096fe9ff1f4b3645cf3919527ab47e8d5e17c
Merge commit 'v2.6.28-rc9' into next
drivers/input/evdev.c
drivers/input/joydev.c
drivers/input/mousedev.c