Merge branch 'sched-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip...
[linux-2.6.git] / lib / Kconfig
index fc8ea1ca59d889bb87e4fbb4fc38002c4b323b47..54aaf4feaf6c01e05b436866af7522301890eaa2 100644 (file)
@@ -168,4 +168,10 @@ config DISABLE_OBSOLETE_CPUMASK_FUNCTIONS
        bool "Disable obsolete cpumask functions" if DEBUG_PER_CPU_MAPS
        depends on EXPERIMENTAL && BROKEN
 
        bool "Disable obsolete cpumask functions" if DEBUG_PER_CPU_MAPS
        depends on EXPERIMENTAL && BROKEN
 
+#
+# Netlink attribute parsing support is select'ed if needed
+#
+config NLATTR
+       bool
+
 endmenu
 endmenu