V4L/DVB (3381): Fix compilation with Alpha
[linux-2.6.git] / drivers / media / dvb / ttpci / av7110_hw.c
index cb377452b57dcfef26ffa9cd070588f060fe55f2..b2e63e9fc0536675a63ded41962e576c2e4d415b 100644 (file)
@@ -146,52 +146,52 @@ static int load_dram(struct av7110 *av7110, u32 *data, int len)
 {
        int i;
        int blocks, rest;
 {
        int i;
        int blocks, rest;
-       u32 base, bootblock = BOOT_BLOCK;
+       u32 base, bootblock = AV7110_BOOT_BLOCK;
 
        dprintk(4, "%p\n", av7110);
 
 
        dprintk(4, "%p\n", av7110);
 
-       blocks = len / BOOT_MAX_SIZE;
-       rest = len % BOOT_MAX_SIZE;
+       blocks = len / AV7110_BOOT_MAX_SIZE;
+       rest = len % AV7110_BOOT_MAX_SIZE;
        base = DRAM_START_CODE;
 
        for (i = 0; i < blocks; i++) {
        base = DRAM_START_CODE;
 
        for (i = 0; i < blocks; i++) {
-               if (waitdebi(av7110, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
+               if (waitdebi(av7110, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
                        printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout at block %d\n", i);
                        return -ETIMEDOUT;
                }
                dprintk(4, "writing DRAM block %d\n", i);
                mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
                        printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout at block %d\n", i);
                        return -ETIMEDOUT;
                }
                dprintk(4, "writing DRAM block %d\n", i);
                mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
-                      ((char*)data) + i * BOOT_MAX_SIZE, BOOT_MAX_SIZE);
+                      ((char*)data) + i * AV7110_BOOT_MAX_SIZE, AV7110_BOOT_MAX_SIZE);
                bootblock ^= 0x1400;
                bootblock ^= 0x1400;
-               iwdebi(av7110, DEBISWAB, BOOT_BASE, swab32(base), 4);
-               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_SIZE, BOOT_MAX_SIZE, 2);
-               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
-               base += BOOT_MAX_SIZE;
+               iwdebi(av7110, DEBISWAB, AV7110_BOOT_BASE, swab32(base), 4);
+               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_SIZE, AV7110_BOOT_MAX_SIZE, 2);
+               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
+               base += AV7110_BOOT_MAX_SIZE;
        }
 
        if (rest > 0) {
        }
 
        if (rest > 0) {
-               if (waitdebi(av7110, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
+               if (waitdebi(av7110, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
                        printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout at last block\n");
                        return -ETIMEDOUT;
                }
                if (rest > 4)
                        mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
                        printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout at last block\n");
                        return -ETIMEDOUT;
                }
                if (rest > 4)
                        mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
-                              ((char*)data) + i * BOOT_MAX_SIZE, rest);
+                              ((char*)data) + i * AV7110_BOOT_MAX_SIZE, rest);
                else
                        mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
                else
                        mwdebi(av7110, DEBISWAB, bootblock,
-                              ((char*)data) + i * BOOT_MAX_SIZE - 4, rest + 4);
+                              ((char*)data) + i * AV7110_BOOT_MAX_SIZE - 4, rest + 4);
 
 
-               iwdebi(av7110, DEBISWAB, BOOT_BASE, swab32(base), 4);
-               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_SIZE, rest, 2);
-               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
+               iwdebi(av7110, DEBISWAB, AV7110_BOOT_BASE, swab32(base), 4);
+               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_SIZE, rest, 2);
+               iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
        }
        }
-       if (waitdebi(av7110, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
+       if (waitdebi(av7110, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_EMPTY) < 0) {
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout after last block\n");
                return -ETIMEDOUT;
        }
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): timeout after last block\n");
                return -ETIMEDOUT;
        }
-       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_SIZE, 0, 2);
-       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
-       if (waitdebi(av7110, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BOOT_COMPLETE) < 0) {
+       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_SIZE, 0, 2);
+       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
+       if (waitdebi(av7110, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_AV7110_BOOT_COMPLETE) < 0) {
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): final handshake timeout\n");
                return -ETIMEDOUT;
        }
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: load_dram(): final handshake timeout\n");
                return -ETIMEDOUT;
        }
@@ -262,7 +262,7 @@ int av7110_bootarm(struct av7110 *av7110)
        //saa7146_setgpio(dev, 3, SAA7146_GPIO_INPUT);
 
        mwdebi(av7110, DEBISWAB, DPRAM_BASE, bootcode, sizeof(bootcode));
        //saa7146_setgpio(dev, 3, SAA7146_GPIO_INPUT);
 
        mwdebi(av7110, DEBISWAB, DPRAM_BASE, bootcode, sizeof(bootcode));
-       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
+       iwdebi(av7110, DEBINOSWAP, AV7110_BOOT_STATE, BOOTSTATE_BUFFER_FULL, 2);
 
        if (saa7146_wait_for_debi_done(av7110->dev, 1)) {
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: av7110_bootarm(): "
 
        if (saa7146_wait_for_debi_done(av7110->dev, 1)) {
                printk(KERN_ERR "dvb-ttpci: av7110_bootarm(): "