Linux-2.6.12-rc2
[linux-2.6.git] / arch / ppc64 / xmon / Makefile
1 # Makefile for xmon
2
3 EXTRA_CFLAGS += -mno-minimal-toc
4
5 obj-y := start.o xmon.o ppc-dis.o ppc-opc.o subr_prf.o setjmp.o