xen: add configurable max domain size
[linux-3.10.git] / arch / x86 / xen / Makefile
2008-05-27 Isaku Yamahata xen: Move manage.c to drivers/xen for ia64/xen support
2008-04-24 Isaku Yamahata xen: make grant table arch portable
2008-04-24 Isaku Yamahata xen: move events.c to drivers/xen for IA64/Xen support
2008-04-24 Isaku Yamahata xen: move features.c from arch/x86/xen/features.c to...
2007-10-11 Thomas Gleixner i386: move xen