[PATCH] reiserfs: add checking of journal_begin() return value
Jan Kara [Fri, 24 Jun 2005 05:01:01 +0000 (22:01 -0700)]
Check return values of journal_begin() and journal_end() in the quota code
for reiserfs.

Signed-off-by: Jan Kara <jack@suse.cz>
Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@osdl.org>
Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@osdl.org>

fs/reiserfs/inode.c
fs/reiserfs/super.c

index 2711dff..073425e 100644 (file)
@@ -2798,7 +2798,9 @@ int reiserfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr) {
                    struct reiserfs_transaction_handle th;
 
                    /* (user+group)*(old+new) structure - we count quota info and , inode write (sb, inode) */
-                   journal_begin(&th, inode->i_sb, 4*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS+2);
+                   error = journal_begin(&th, inode->i_sb, 4*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS+2);
+                   if (error)
+                       goto out;
                     error = DQUOT_TRANSFER(inode, attr) ? -EDQUOT : 0;
                    if (error) {
                        journal_end(&th, inode->i_sb, 4*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS+2);
@@ -2811,7 +2813,7 @@ int reiserfs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr) {
                    if (attr->ia_valid & ATTR_GID)
                        inode->i_gid = attr->ia_gid;
                    mark_inode_dirty(inode);
-                   journal_end(&th, inode->i_sb, 4*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS+2);
+                   error = journal_end(&th, inode->i_sb, 4*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS+2);
                }
         }
         if (!error)
index aae0779..031577f 100644 (file)
@@ -1841,13 +1841,18 @@ static int reiserfs_statfs (struct super_block * s, struct kstatfs * buf)
 static int reiserfs_dquot_initialize(struct inode *inode, int type)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     /* We may create quota structure so we need to reserve enough blocks */
     reiserfs_write_lock(inode->i_sb);
-    journal_begin(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    ret = journal_begin(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_initialize(inode, type);
-    journal_end(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    err = journal_end(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(inode->i_sb);
     return ret;
 }
@@ -1855,13 +1860,18 @@ static int reiserfs_dquot_initialize(struct inode *inode, int type)
 static int reiserfs_dquot_drop(struct inode *inode)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     /* We may delete quota structure so we need to reserve enough blocks */
     reiserfs_write_lock(inode->i_sb);
-    journal_begin(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    ret = journal_begin(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_drop(inode);
-    journal_end(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    err = journal_end(&th, inode->i_sb, 2*REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(inode->i_sb);
     return ret;
 }
@@ -1869,12 +1879,17 @@ static int reiserfs_dquot_drop(struct inode *inode)
 static int reiserfs_write_dquot(struct dquot *dquot)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     reiserfs_write_lock(dquot->dq_sb);
-    journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS);
+    ret = journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_commit(dquot);
-    journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS);
+    err = journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_TRANS_BLOCKS);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(dquot->dq_sb);
     return ret;
 }
@@ -1882,12 +1897,17 @@ static int reiserfs_write_dquot(struct dquot *dquot)
 static int reiserfs_acquire_dquot(struct dquot *dquot)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     reiserfs_write_lock(dquot->dq_sb);
-    journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    ret = journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_acquire(dquot);
-    journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    err = journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(dquot->dq_sb);
     return ret;
 }
@@ -1895,12 +1915,17 @@ static int reiserfs_acquire_dquot(struct dquot *dquot)
 static int reiserfs_release_dquot(struct dquot *dquot)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     reiserfs_write_lock(dquot->dq_sb);
-    journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    ret = journal_begin(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_release(dquot);
-    journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    err = journal_end(&th, dquot->dq_sb, REISERFS_QUOTA_INIT_BLOCKS);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(dquot->dq_sb);
     return ret;
 }
@@ -1920,13 +1945,18 @@ static int reiserfs_mark_dquot_dirty(struct dquot *dquot)
 static int reiserfs_write_info(struct super_block *sb, int type)
 {
     struct reiserfs_transaction_handle th;
-    int ret;
+    int ret, err;
 
     /* Data block + inode block */
     reiserfs_write_lock(sb);
-    journal_begin(&th, sb, 2);
+    ret = journal_begin(&th, sb, 2);
+    if (ret)
+       goto out;
     ret = dquot_commit_info(sb, type);
-    journal_end(&th, sb, 2);
+    err = journal_end(&th, sb, 2);
+    if (!ret && err)
+       ret = err;
+out:
     reiserfs_write_unlock(sb);
     return ret;
 }