Merge branch 'header-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6.git] / usr / Kconfig
2007-05-02 Alexander E. Patrakov usr/Kconfig: fix typo
2005-08-10 Sam Ravnborg kconfig: move initramfs options to General Setup