Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
[linux-2.6.git] / sound / drivers / dummy.c
2006-01-04 Jaroslav Kysela [ALSA] dummy driver - added CA0106 emulation defines
2006-01-03 Clemens Ladisch [ALSA] unregister platform devices
2006-01-03 Takashi Iwai [ALSA] Fix possible races in timer callbacks
2006-01-03 Takashi Iwai [ALSA] dummy - Use platform_device
2006-01-03 Takashi Iwai [ALSA] Remove xxx_t typedefs: Generic drivers
2006-01-03 Takashi Iwai [ALSA] snd-dummy - Code clean-up
2005-09-12 Takashi Iwai [ALSA] Replace with kzalloc() - others
2005-09-12 Takashi Iwai [ALSA] Add snd_card_set_generic_dev() call
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2