Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / scripts / kconfig / lxdialog / checklist.c
2009-06-09 Peter Korsgaard kconfig: handle comment entries within choice/endchoice
2008-01-28 EGRY Gabor kconfig: gettext support for lxdialog
2006-09-30 Sam Ravnborg kconfig/lxdialog: support resize
2006-09-30 Sam Ravnborg kconfig/lxdialog: let <ESC><ESC> behave as expected
2006-09-30 Sam Ravnborg kconfig/menuconfig: lxdialog is now built-in
2006-09-30 Sam Ravnborg kconfig/lxdialog: refactor color support
2006-07-01 Samuel Thibault kconfig: enhancing accessibility of lxdialog
2006-04-14 Samuel Thibault [PATCH] Enhancing accessibility of lxdialog
2006-01-01 Petr Baudis kconfig: Remove support for lxdialog --checklist
2005-12-16 Sam Ravnborg kconfig: move lxdialog to scripts/kconfig/lxdialog