xen: definitions which ia64/xen needs
[linux-2.6.git] / include / xen / interface / xen.h
2008-04-24 Isaku Yamahata xen: definitions which ia64/xen needs
2008-04-24 Isaku Yamahata xen: definisions which ia64 needs
2007-07-18 Jeremy Fitzhardinge xen: Add Xen interface header files