xen: add /dev/xen/evtchn driver
[linux-2.6.git] / drivers / xen / Kconfig
2009-03-30 Ian Campbell xen: add /dev/xen/evtchn driver
2009-01-08 Alex Zeffertt xen: add xenfs to allow usermode <-> Xen interaction
2008-04-24 Jeremy Fitzhardinge xen: add balloon driver