Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux...
[linux-2.6.git] / drivers / uwb / wlp / eda.c
2009-01-02 David Vrabel Merge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-12-22 David Vrabel uwb: use dev_dbg() for debug messages
2008-10-29 Harvey Harrison uwb: use the %pM formatting specifier in eda.c
2008-09-17 Reinette Chatre uwb: add the WiMedia LLC Protocol stack