Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / drivers / net / can / sja1000 / sja1000_of_platform.c
2009-10-14 Anton Vorontsov net: Fix OF platform drivers coldplug/hotplug when...
2009-06-10 Wolfgang Grandegger can: sja1000_of_platform: fix build problems with print...
2009-06-01 Wolfgang Grandegger can: sja1000: generic OF platform bus driver