Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
[linux-2.6.git] / drivers / media / video / cx88 / cx88-i2c.c
2006-09-30 Linus Torvalds Merge /pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2006-09-26 Jean Delvare i2c-algo-bit: Discard the mdelay data struct member
2006-09-26 Mauro Carvalho Chehab V4L/DVB (4609): Improved i2c performance on software...
2006-09-26 Mauro Carvalho Chehab V4L/DVB (4509): Added missing copyright
2006-06-26 Adrian Bunk V4L/DVB (4213): Cx88: cleanups
2006-06-25 Patrick Boettcher V4L/DVB (4028): Change dvb_frontend_ops to be a real...
2006-01-09 Michael Krufky V4L/DVB (3269): ioctls cleanups.
2006-01-09 Michael Krufky V4L/DVB (3090): Cleanup check for dvb.
2006-01-09 Steven Toth V4L/DVB (3089): Adding support for the Hauppauge HVR110...
2006-01-06 Laurent Riffard [PATCH] i2c: Drop i2c_driver.{owner,name}, 5 of 11
2005-11-09 Mauro Carvalho Chehab [PATCH] v4l: 800: whitespace cleanups
2005-09-09 Mauro Carvalho Chehab [PATCH] v4l: CX88 updates and card additions
2005-09-05 Jean Delvare [PATCH] I2C: Drop I2C_DEVNAME and i2c_clientname
2005-07-27 Michael Krufky [PATCH] dvb: rename lgdt3302 frontend module to lgdt330x
2005-07-12 Mauro Carvalho Chehab [PATCH] v4l: CX88 Update
2005-07-08 Michael Krufky [PATCH] v4l: add DVB support for DViCO FusionHDTV3...
2005-06-24 Mauro Carvalho Chehab [PATCH] v4l: CX88 cards update
2005-05-01 Adrian Bunk [PATCH] make lots of things static
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2