Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / sparc / prom / Makefile
2008-12-08 Robert Reif sparc: Use sparc64 version of prom/printf.c
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc,sparc64: unify prom/
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc: prepare prom/ for unification
2008-09-01 Adrian Bunk sparc: remove CONFIG_SUN4
2008-05-20 Adrian Bunk sparc: remove CVS keywords
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2