Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[linux-2.6.git] / arch / sparc / defconfig
2008-04-29 David S. Miller sparc: Add kgdb support.
2008-04-21 David S. Miller [SPARC]: Remove SunOS and Solaris binary support.
2007-07-30 David S. Miller [SPARC]: Update defconfig.
2007-07-24 Al Viro [SPARC32]: Deal with rtc/sun_mostek_rtc conflict.
2007-05-14 David S. Miller [SPARC32]: Update defconfig.
2006-12-17 David S. Miller [SPARC]: Update defconfig.
2005-10-11 David S. Miller [SPARC32]: Revert IOMAP change eb98129eec7fa605f0407dfd...
2005-10-07 Tom 'spot' Callaway [SPARC32]: Enable generic IOMAP.
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2