Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / s390 / appldata / appldata_os.c
2008-12-25 Gerald Schaefer [S390] convert appldata printks to pr_xxx macros.
2008-07-14 Gerald Schaefer [S390] Cleanup appldata printk messages.
2007-11-20 Heiko Carstens [S390] appldata: remove unused binary sysctls.
2006-09-20 Gerald Schaefer [S390] cleanup appldata.
2006-06-30 Jörn Engel Remove obsolete #include <linux/config.h>
2006-06-29 Gerald Schaefer [S390] appldata enhancements.
2006-01-06 Martin Schwidefsky [PATCH] s390: cputime_t fixes
2005-06-05 Gerald Schaefer [PATCH] s390: deadlock in appldata
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2