Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / parisc / Kconfig.debug
2010-03-06 Helge Deller parisc: add strict copy size checks (v2)
2008-02-06 Jiri Olsa alpha/parisc: remove config variable DEBUG_RWLOCK
2006-01-23 Helge Deller [PARISC] Add CONFIG_DEBUG_RODATA to protect read-only...
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2