m68knommu: cleanup 68328 timer code
[linux-2.6.git] / arch / m68knommu / platform / 68328 / timers.c
2007-10-24 Greg Ungerer m68knommu: cleanup 68328 timer code
2007-07-26 Greg Ungerer m68knommu: use setup_irq() in 68328 timer code
2007-03-07 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: use irq_handler_t for passing handle...
2006-06-30 Jörn Engel Remove obsolete #include <linux/config.h>
2005-09-09 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: create common timer code for 68x328...