m68knommu: use setup_irq() in ColdFire simple timer
[linux-2.6.git] / arch / m68knommu / platform / 5407 /
2007-07-26 Greg Ungerer m68knommu: remove use of colfire_trap_init
2007-07-25 Greg Ungerer m68knommu: make BOOTPARAM setup common
2007-02-09 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: use irq_handler_t for passing handle...
2006-06-30 Jörn Engel Remove obsolete #include <linux/config.h>
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2