kdump: make elfcorehdr_addr independent of CONFIG_PROC_VMCORE
[linux-2.6.git] / arch / m68knommu / defconfig
2008-03-04 Greg Ungerer m68knommu: update defconfig
2008-02-05 Jiri Olsa m68knommu: removing config variable DUMPTOFLASH
2007-10-23 Greg Ungerer m68knommu: updated defconfig
2006-06-28 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: update m68knommu defconfnig
2005-11-02 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: updated defconfig
2005-09-02 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: update defconfig for m68knommu
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2