Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / avr32 / kernel / asm-offsets.c
2008-09-01 Haavard Skinnemoen avr32: Fix lockup after Java stack underflow in user...
2008-04-29 Christoph Lameter avr32: use kbuild.h macros instead of defining macros...
2007-12-07 Haavard Skinnemoen [AVR32] Follow the rules when dealing with the OCD...
2006-09-26 Haavard Skinnemoen [PATCH] avr32 architecture