Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / avr32 / kernel / Makefile
2008-04-17 Matthew Wilcox Generic semaphore implementation
2008-01-25 Haavard Skinnemoen [AVR32] NMI debugging
2008-01-25 Haavard Skinnemoen [AVR32] Enable debugging only when needed
2007-12-07 Haavard Skinnemoen [AVR32] Implement stacktrace support
2007-10-11 Sam Ravnborg [AVR32] rename vmlinux.lds
2006-09-26 Haavard Skinnemoen [PATCH] avr32 architecture