Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/anholt...
Linus Torvalds [Mon, 7 Sep 2009 18:38:30 +0000 (11:38 -0700)]
* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/anholt/drm-intel:
  agp/intel: support for new chip variant of IGDNG mobile
  drm/i915: Unref old_obj on get_fence_reg() error path
  drm/i915: increase default latency constant (v2 w/comment)


Trivial merge