Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6
Linus Torvalds [Tue, 2 Sep 2008 18:44:11 +0000 (11:44 -0700)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6:
  ide/Kconfig: mark ide-scsi as deprecated
  ide-disk: remove stale init_idedisk_capacity() documentation
  palm_bk3710: improve IDE registration
  ide: fix hwif_to_node()
  IDE: palm_bk3710: fix compile warning for unused variable
  IDE: compile fix for sff_dma_ops


Trivial merge