Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
Linus Torvalds [Sat, 5 Sep 2009 21:52:41 +0000 (14:52 -0700)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6:
  tc: Fix unitialized kernel memory leak
  pkt_sched: Revert tasklet_hrtimer changes.
  net: sk_free() should be allowed right after sk_alloc()
  gianfar: gfar_remove needs to call unregister_netdev()
  ipw2200: firmware DMA loading rework


Trivial merge