KVM: ppc: trace powerpc instruction emulation
Christian Ehrhardt [Mon, 14 Jul 2008 12:00:04 +0000 (14:00 +0200)]
This patch adds a trace point for the instruction emulation on embedded powerpc
utilizing the KVM_TRACE interface.

Signed-off-by: Christian Ehrhardt <ehrhardt@linux.vnet.ibm.com>
Signed-off-by: Avi Kivity <avi@qumranet.com>

arch/powerpc/kvm/emulate.c
include/linux/kvm.h

index 4a3e274..c3ed63b 100644 (file)
@@ -769,6 +769,8 @@ int kvmppc_emulate_instruction(struct kvm_run *run, struct kvm_vcpu *vcpu)
                break;
        }
 
+       KVMTRACE_3D(PPC_INSTR, vcpu, inst, vcpu->arch.pc, emulated, entryexit);
+
        if (advance)
                vcpu->arch.pc += 4; /* Advance past emulated instruction. */
 
index e21a505..d29b648 100644 (file)
@@ -474,5 +474,6 @@ struct kvm_trace_rec {
 #define KVM_TRC_GTLB_WRITE       (KVM_TRC_HANDLER + 0x16)
 #define KVM_TRC_STLB_WRITE       (KVM_TRC_HANDLER + 0x17)
 #define KVM_TRC_STLB_INVAL       (KVM_TRC_HANDLER + 0x18)
+#define KVM_TRC_PPC_INSTR        (KVM_TRC_HANDLER + 0x19)
 
 #endif