Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 2 Sep 2008 18:44:11 +0000 (11:44 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 2 Sep 2008 18:44:11 +0000 (11:44 -0700)
commitafa153fd7b6afcd55dd6df6aea06bb53aa1d3608
tree87afe5df8802876a7937cfdcf977462c5c2399fe
parentba6271ea6324decab4c47c4a55de95188d930792
parent5a61dd9ec8c5a8e14fbccda3ab042555b692b9b2
Merge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6

* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6:
  ide/Kconfig: mark ide-scsi as deprecated
  ide-disk: remove stale init_idedisk_capacity() documentation
  palm_bk3710: improve IDE registration
  ide: fix hwif_to_node()
  IDE: palm_bk3710: fix compile warning for unused variable
  IDE: compile fix for sff_dma_ops